Läs mer om vårt kvalitetsarbete

Salthandlarna


Salt i dess olika former har varit vår viktigaste produkt i över 185 år. Vi har våra rötter i ett litet lokalt gross- och detaljhandelsföretag som bildades i Göteborg, Wachenfeldt och Andersson. Redan från början var den huvudsakliga produkten salt. År 1905 bytte bolaget namn till det nuvarande namnet Ab Hanson & Möhring som idag verkar inom fem olika områden: livsmedel, väg, lantbruk, industri och vatten.


Att handla med salt har alltid varit en känslig historia. Försäljningen har påverkats av vädret, krig, matvanor, finanskrascher och utebliven sill. Men företaget har anpassat sig efter rådande krav, att ligga steget före, hitta nya produkter, nya saltkällor, nya användningsområden och nya smaker. Och att verka långsiktigt, alltid sträva efter att bli bättre och hålla vad man lovar. Det finns en positiv drivkraft och energi som har präglat företaget i fyra generationer.

Salinity_Logo_COLOUR.pngAb Hanson & Möhring ingår i Salinity Group och är koncernens svenska dotterbolag.

Salinity är en internationell företagsgrupp med ytterligare två dotterbolag; Salinity Deutschland GmbH i Tyskland och Salinity UK Ltd i England. Dessutom representeras Salinity även i Kina och Polen. Vår internationella närvaro och vårt oberoende från världens saltproducenter bidrar till ett brett sortiment och flexibilitet på marknaden.


Vår verksamhetspolicy


I vårt arbete eftersträvar vi:

Integritet
Salinity ska i sina handlingar visa ärlighet och integritet i samverkan med våra leverantörer och kunder.


Lojalitet
Vi strävar efter långsiktiga kund- och leverantörsrelationer. Vi har ett sådant samarbete med våra kunder där deras behov och önskemål står i centrum.


Oberoende
I ständigt förändrande marknadsförhållanden strävar vi efter att kunna påverka vårt eget handlande. Det ger oss utrymme att ta fram egna kreativa lösningar vad gäller logistik, produktutveckling och kundkontakt.


Kvalitet
Salinitys interna och externa kvalitets- och miljöarbete ska fortlöpande sträva efter ständiga förbättringar av arbetsrutiner genom att regelbundet revidera mål och handlingsplaner.

Vårt miljöarbete ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling och hushållning av naturresurser samt förebygga förorenande utsläpp till omgivningen.


Leverans
Våra medarbetare ska utbildas och motiveras att med hög kompetens utföra arbetsuppgifterna på ett kvalitetsmässigt och ansvarsfullt sätt.

Vi ska säkerställa att lagar, myndighetsbeslut och kundkrav uppfylls.


Säkerhetsdatablad och certifieringar

Kvalitet i allt vi gör

Tack vare vårt kvalitets- och miljöarbete kan vi ständigt förbättra våra arbetsrutiner och skapa en långsiktig hållbar utveckling. Genom att arbeta åt samma håll, dela värderingar och kommunicera på ett öppet och ärligt sätt blir det enklare att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer.


Hanson & Möhrings säkerhetsdatablad kan du söka efter här.

GMP+ står för god tillverkningssed vid fodertillverkning. GMP+ är ett fullfjädrat certifieringssystem för fodertillverkare genom att integrera ISO-kvalitets krav, HACCP och andra element. Systemet definierar inte bara villkoren för produktion av foder, men även för lagring, transport, personal, rutiner, dokumentation etc.


Kvalitetsmärket GMP + talar om för dig att företaget är pålitligt, har hög kvalitet och är hållbart och säkert.

Ladda ner PDF

IP Livsmedel är en grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet och vänder sig till företag inom förädling, packeri, lager samt till företag inom parti- och provisionshandel.

Ladda ner PDF

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ab Hanson & Möhring har varit certifierade sedan 1997 och arbetar dagligen med ständiga förbättringar. Det kallas The Salinity Way.

Ladda ner PDF

Vi vill minimera vår miljöpåverkan och arbetar därför med miljöledningssystemet 14001.

Ladda ner PDF


Allmänna Villkor

Leverans

I rullistan bredvid hittar ni våra allmänna villkor.


Kontakta oss

Kundtjänst

031 309 25 00


E-post

info@salinity.com


Adress

Ab Hanson & Möhring
c/o Salinity AB
Nellickevägen 20
412 63 Göteborg

Org. nr. 556101-7582

Vill du bli kontaktad?

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkommer enligt dina önskemål.

You seem like a robot to our systems. Please try again.

* Obligatoriska fält