Dags att börja salta smartare?

Sveriges befolkning äter i genomsnitt mer än dubbelt så mycket salt som rekommenderat och majoriteten av det kommer från de livsmedel vi konsumerar. Med en hög saltkonsumtion följer ett högt intag av natrium som får negativa effekter på vår hälsa i form av en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Som konsument är det inte helt enkelt att förstå hur salt påverkar våra kroppar, vilka saltfällor som bör undvikas och hur saltkonsumtionen kan anpassas. Här spelar du som livsmedelsproducent en avgörande roll.

 

Som livsmedelsproducent vet du dock att en förändring av salthalten i de livsmedel du producerar inte är en helt enkel match. Salt kommer med många positiva fördelar som smakförhöjning och ökad hållbarhet för våra livsmedel, men är i all sin enkelhet ändå ganska komplext att reducera. Men tänk om det finns en smart väg framåt? Idag väljer allt fler producenter att skifta över till ett salt med lägre natriumhalt för att snabbare ta kliv i rätt riktning utan att kompromissa med kvalitén på sina produkter.

 

Låt oss kika på 5 anledningar till att salt med lägre natriumhalt är en god idé både för dig, dina konsumenter och samhället i stort.

 

Häng med!

1. Hållbar saltkonsumtion

1. Hållbar saltkonsumtion

Precis på samma sätt som du arbetar med hållbarhet inom exempelvis områden som förpackningsmaterial och transporter blir det viktigt att säkerställa att din produkt är hållbar ur ett folkhälsoperspektiv. Genom att ersätta det salt du idag använder i din produktion med ett salt innehållandes mindre natrium kan du ställa om snabbare och erbjuda en betydligt mer framtidssäker och hållbar produkt. Det utan att behöva kompromissa med alla de fördelar dina produkter associeras med idag.

2. Kostnadseffektiv förändring

2. Kostnadseffektiv förändring

För att minska natriumnivån i salt krävs bearbetning i form av tillsatser. Ett projekt som kan bli både stort, tidskrävande och kostsamt för dig som livsmedelsproducent. Genom att välja ett lågnatriumsalt som per automatik innehåller de egenskaper du vill komma åt minskar du komplexiteten och kan fortsätta din produktion på ett mer kostnads- och tidseffektivt sätt.

 

3. Ett steg mot Clean Label

3. Ett steg mot Clean Label

Aldrig har tillsatser i vår mat ifrågasatts på det sätt som de görs idag. Konsumenter är idag både upplysta och intresserade av matens påverkan på både kropp och miljö och har därmed blivit intresserade av noga gå igenom såväl näringsdeklarationer som innehållsförteckningar mer i detalj innan ett köpbeslut fattas. Genom att verka för en innehållsförteckning som består av så få ingredienser som möjligt, så kallade “Clean labels”, ökar du som livsmedelsproducent dina chanser att skapa långsiktiga och hållbara produkter som faller konsumenterna i smaken. Ett naturligt lågnatriumsalt hjälper dig att kunna benämna salt som just salt i din innehållsförteckning utan de extra tillsatser som tillkommer om du behöver laborera med ett salt för att få till en lägre natriumhalt.

Image
chips
4. Chans att utbilda din konsument

4. Chans att utbilda din konsument

Även om dagens konsumenter är mer ifrågasättande och har ett större intresse för vad livsmedel innehåller är det inte alltid helt lätt att förstå vilka effekter de får på vår hälsa och hur de bör utvärderas. Som livsmedelsproducent har du möjligheten att anpassa ditt befintliga produktsortiment till att innehålla lägre salthalt och på ett transparent och pedagogiskt sätt samtidigt utbilda dina kunder om saltets påverkan. Genom att både ta steget och göra förändringar i din produkt med hjälp av till exempel ett lågnatriumsalt samt överlag snacka mer salt med dina kunder blir du en viktig del av den förändring som krävs för en mer hållbar saltkonsumtion.

Image
nutrition bars
5. Främja debatten och inspirera

5. Tillfälle att främja debatten och inspirera

Precis som du som livsmedelsproducent har möjlighet att utbilda dina konsumenter i att göra smartare produktval för minskad saltkonsumtion har du möjlighet att främja en bredare samhällsdebatt kring salt. Genom att vara en av de aktörer som går i bräschen och sänker salthalten i dina produkter samtidigt som du kommunicerar brett kring negativa konsekvenser av för hög saltkonsumtion kan du bli en stark och viktig röst i debatten. Förhoppningsvis leder en ökad debatt till mer upplysta konsumenter som i sin tur ställer högre krav på livsmedelsbranschen att ställa om för minskad salthalt i våra livsmedel. Att vara tidig på bollen innebär med stor sannolikhet att ditt varumärke förblir relevant och att du kan tillgodose konsumenters nya krav genom att innovera kring dina produkter.

sluttext

SALTWELL är ett naturligt havssalt som utvinns ur ett miljon år gammalt underjordiskt hav i Chile. Under utvinningsprocessen reagerar saltets naturliga innehåll av både natrium och kalium på ett sätt som skapar ett unikt och helt ekologiskt lågnatriumsalt med hela 35% lägre natriumhalt än vanligt salt. SALTWELL kan oftast ersätta det vanliga saltet 1:1 utan att kompromissa med vare sig smak eller kvalité.

 

Besök http://www.salinity.se/produkter/livsmedelsindustri/lagnatriumsalt eller http://www.saltwellsalt.com/ och läs mer om hur du kan använda SALTWELL för att skapa mer hållbara produkter.