hands

Vi tänker på framtiden

Som ett familjeföretag i fyra generationer är långsiktighet en självklar del av vår grundfilosofi. Därför bedriver vi ett systematiskt hållbarhetsarbete kring vår miljö, våra medmänniskor och vår gemensamma framtid.

Sedan 2019 har SALINITY tilldelats guld i EcoVadis internationella ranking vilket innebär att vårt dagliga arbete placerar oss bland de topp 5 procenten av samtliga bedömda och jämförbara företag.

De globala målen
vägleder oss

Som deltagare i FN:s Global Compact följer vi de tio principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och har dessutom valt att arbeta mot fem specifika globala mål.