Vakuumsalt

Beskrivning

Ett högraffinerat salt med en kubisk kristallform som finns både fin- och grovfraktionerat, med och utan jod. Vakuumsalt har en hög renhetsgrad och används framförallt inom livsmedelsindustrin och som hushållssalt.

Produktvarianter

Fine

0.5-1.5 mm

Regular

0.3-1.6 mm

Förpackningsstorlekar

Småsäck

25 kg

Big Bag

300 kg, 1 000 kg