Image
Kalciumklorid och magnesiumklorid för dammbindning

Dammbindning

Dammbindning är en klok och kostnadseffektiv investering i din grusväg. Kalciumklorid och magnesiumklorid, som är hygroskopiska salter, absorberar fukt ur luften och bildar en saltlösning som tränger ner i slitlagret och omger gruspartiklarna med en fuktig hinna. Eftersom saltlösningen har en högre ytspänning och lägre ångtryck än vatten stannar fukten kvar i vägen även vid höga temperaturer och torka.

Produktvarianter
Magnesiumklorid
Kalciumklorid
Förpackningsstorlekar
Småsäck
Småsäck
25 kg
Big Bag
Big Bag
1 000 kg