Image
Safesil för ensilering

Ensilering

Det egenproducerade grovfodret är en av hörnstenarna i lantbrukets ekonomi. Hur ensileringen går påverkar både kraftfoderinköp, djurhälsa och produktionsresultat. Safesil har bevisad funktion och är certifierat av DLG i klasserna 1a, 1b, 1c, 2 och 5a.

Läs mer om våra olika produkter inom ensilering på www.safesil.se

Produktvarianter
Challenge
Smart
Bio
Pro
Förpackningsstorlekar
Fat
Fat
200 liter
IBC
IBC
1 000 liter
Bulk i tankbil
Bulk