Image
Salt för is- och snösmältning på gården

Is- och snösmältning

Gatusalt är ett stensalt som bryts i gruvor, krossas och siktas till lämplig fraktion. Saltet bryts i utvalda delar av saltgruvorna och håller därför hög kvalitet.

Produktvarianter
Natriumklorid
Förpackningsstorlekar
Småsäck
Småsäck
25 kg
Big Bag
Big Bag
1 000 kg