Image
Salttabletter för vattenavhärdning

Vattenavhärdning

Salttabletter används i mjukvattenfilter för regenerering av den filtermassa som har till uppgift att byta kalcium- och magnesiumjoner mot natriumjoner. Genom att salttabletter är framställda av vakuumsalt garanteras renheten och därmed minimeras driftstörningar i mjukvattenfiltret.

Produktvarianter
Tabletter
Tabletter
Förpackningsstorlekar
Småsäck
Småsäck
25 kg
Big Bag
Big Bag
1 000 kg