Fodersalt

Beskrivning

Salt är en av de viktigaste foderråvarorna. Det påverkar våra djur i stor skala och är en förutsättning för hög produktivitet och prestanda.
Vårt fodersalt finns som havssalt och bergsalt i olika storleksfraktioner och används främst till foderblandningar och i fodermixen.
För högpresterande hästar har vi fodersalt som kan användas som komplement till slicksten för hästar i träning eller foderblandning för hästar som inte tillgodoser sitt behov genom slicksten. Då hästar svettas förlorar de mycket salt. Salt hjälper till att återställa prestationsförmågan snabbare efter ansträngning. 

Produktvarianter

Fine

0.5-1.5 mm

Regular

0.3-1.6 mm

Coarse

4-8 mm

Förpackningsstorlekar

Hink

6 kg, 12.5 kg

Småsäck

15 kg, 25 kg

Bulk

Big Bag

350 kg, 525 kg, 1 000 kg