Växtnäring

Beskrivning

För att skördarna ska bli bra måste det finnas en balans mellan tillförsel och bortförsel av växtnäringsämnen. I vårt sortiment hittar ni Besal som är ett natriumgödsel till sockerbetor samt Urea som är ett kvävegödsel.

Produktvarianter

Urea

Besal

Förpackningsstorlekar

Big Bag

750 kg, 1 000 kg