Kontakta gärna

vägsalt och dammbindning - en helhetslösning som räddar liv
Sedan 1960-talet har vi på SALINITY arbetat för effektivare halkbekämpning och grusvägsunderhåll. Syftet har hela tiden varit att skapa säkrare vägar och bibehålla en stabil infrastruktur, genom effektivt underhåll i kombination med minimal miljöpåverkan. Vi är glada över att för varje teknisk landvinning kunnat rekommendera en mer optimal saltgiva för såväl vinter- som grusväg. Att snabbt få tillgång till gatusalt och saltlösningar är mycket viktigt när halkan överraskar. För att hålla en hög service mot våra kunder har vi placerat lager på strategiska platser över hela landet. Det ger hög tillgänglighet och korta leveranstider oavsett var i landet man befinner sig.


Våra produkter

Halkbekämpning

Gatusalt, vägsalt och natriumklorid är för oss samma sak. Något som dock kan skilja sig enormt mycket är produktens kvalitet, där ett antal faktorer är mycket viktigt att känna till och beakta. Gatusalt till vinterväghållning bedöms främst genom att titta på siktkurva, andel oupplösliga ämnen samt produktens salthalt. En korrekt kravspecifikation för alla dessa parametrar är avgörande för att nå säkra vintervägar.


Parametrar av servicekaraktär, så som exempelvis närhet till lager, trygg och kompetent kundtjänst, jourhantering och produktutbildningar är självklart också mycket viktiga att beakta.


Gatusalt är ett stensalt som bryts i gruvor, krossas och siktas till lämplig fraktion. Saltet bryts i utvalda delar av saltgruvorna och håller därför hög kvalitet. Gatusalt levereras i bulk, storsäck (1000 kg), småsäck (10 kg och 25 kg) samt hink (12,5 kg).


Dammbindning

På sommaren behöver många vägar underhållas då grusvägar dammar och försämrar sikten. Samtidigt försvinner de minsta partiklarna och vägarna riskerar att bli ojämna och i värsta fall trafikfarliga.


Kalciumklorid och magnesiumklorid används för att binda dammet på grusade ytor som vägar och parkeringsplatser. De absorberar fukt ur lyften och bildar en saltlösning som tränger ner i slitlagret. Genom att binda dammet sparar vi pengar, miljö och skapar en säkrare väg.Hygroskopiskt salt i flingform för bl a dammbindning av grusvägar, snö- och issmältning, gjutning av betong och ballast i däck. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Magnesiumklorid i flinga för användning till dammbindning av grusvägar, ridhus samt snösmältning. Levereras i storsäck (1000 kg) samt småsäck (25 kg).


Saturatorer

Tillsammans med Vägverket introducerade SALINITY saturatorer i Sverige under 1980-talet. Vi har idag ett brett utbud av saturatorer för att producera saltlösning, som tillåter preventivt underhåll och dessutom under flera förhållanden ger ett mer effektivt resultat jämfört med att sprida torrt vägsalt. Våra saturatorer finns i såväl större som mindre modeller, med avancerad helautomatisk lösning, till mindre och enklare modeller.

Helautomatiska anläggningar i flera olika storlekar där uppkoppling via Internet ger möjlighet till såväl fjärrstyrning som övervakning. Externa tankar finns i produktserien och kan enkelt adderas efter behov.

I produktserien finns bland annat vår mest sålda maskin SL-30, med helautomatisk produktionsenhet och fast lagringsvolym. Flera olika tillval finns tillgängliga, med allt från larm till extra värme och isolering.


Kontakta oss

Kundtjänst

031 309 25 00


E-post

info@salinity.com


Adress

Salinity AB
Nellickevägen 20
412 63 Göteborg

Org. nr. 556133-7311

Vill du bli kontaktad?

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkommer enligt dina önskemål.

You seem like a robot to our systems. Please try again.

* Obligatoriska fält